Feliks Koneczny
Dzieje administracji w Polsce w zarysie

Liczba znalezionych dokumentów: 42
PRZEDMOWA
ROZDZIAŁ I. ZA PIASTÓW
1. Państwo i administracja
2. Początki organizacji polskiej
3. Ustrój grodowy
4. Stosunek społeczeństwa do państwa
5. Zmiany w okresie dzielnicowym
6. Zawiązki nowej administracji
7. Pańśtwo stanowe, decentralistyczne
8. Prawo ziemskie a magdeburskie
9. Ustawa finansowa i uzupełnienie administracji
ROZDZIAŁ II. ZA JAGIELLONÓW
1. Pierwszy okres wpływów polskich na Litwie
2. Geneza parlamentaryzmu
3. Odrębości pruskie do 1466 r.
4. Wieś a miasto w XV wieku
5. Sejmy
6. Urzędy główne od wieku XVI
7. Sądownictwo w wieku XVI
8. Wieś a miasto w XVI wieku
9. Moneta i budżet
10. Skarb nadworny i pospolity
11. Administracja skarbowa od XVI wieku
ROZDZIAŁ III. WIEK XVII I XVIII
1. Skarb i moneta do połowy XVIII w.
2. Urzędy główne i sejmowanie do połowy XVIII w.
3. Sądownictwo do połowy XVIII w.
4. Miasto a wieś do połowy XVIII w.
5. Reformy Czartoryskich
6. Za Rady Nieustającej
7. Sejm Wielki
8. Miasto a wieś w ustawach Sejmu Wielkiego
ROZDZIAŁ IV. W CZASACH POROZBIOROWYCH
1. Do roku 1807
2. Księstwo Warszawskie
3. Królestwo Kongresowe
4. W Rosji do roku 1861
5. W zaborze pruskim
6. W zaborze austrjackim do r. 1867
7. Reformy Wielopolskiego
8. Samorząd galicyjski
STRESZCZENIE KSIĄŻKI
 

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU BIBLIOTEKA WIRTUALNA