O. Jacek Salij
Trud wolnoci

Teksty zostały zamieszczone za zgodą Autora


Liczba znalezionych dokumentów: 87
Słowo wstępne
Adwentowe nadzieje
Pragnienie sprawiedliwości
Dziecięce Boże Narodzenie
Wszechmocny z Betlejem
Boże Narodzenie i Apokalipsa
"Skandal" Bożego Narodzenia
+ K + M + B +
Eloi! Eloi!
Zwycięski powrót Boskiego Banity
Sok Winnego Krzewu
Dogmaty maryjne a Pismo Święte
Trzecia tajemnica fatimska
Powrót do raju
Synaj Nowego Testamentu
Kapłaństwo wszystkich ochrzczonych
Sukcesja apostolska
Coniedzielne zesłanie Ducha Świętego
Msza przez radio to nie to samo
Żydzi i chrześcijanie
My i muzułmanie
Pielgrzymka do Jerozolimy
Czy nakazy Starego Testamentu obowiązują chrześcijan?
Ucieczka od prawdy
Dechrystianizacja
Wskrzeszanie religii Światowida
Co myśleć o horoskopach?
Wiara we wróżby
Pierwsza reakcja na deklarację "Dominus Iesus"
Katolicka krytyka klerykalizmu
Żyć w prawdzie
Prawda jako dobro wspólne
Czwarta władza
Propagowanie eutanazji
Trzy odparte szturmy
Syndrom postaborcyjny
Samobójstwo jako nieszczęście
Niszczenie ludzkiego domu
Dwie koncepcje czasu
Przyroda jako dar Boży
Pojednanie z przyrodą
Dobroć wobec zwierząt
Znaleźć miarę w naszym stosunku do zwierząt
Atrakcyjność zła
Dwuznaczność dobra
Życzliwość
Trud wolności
Wolność i alternatywy
Niezadowolenie ludzi wolnych
Czy sam czas zmywa zbrodnie?
Karać, ale przebaczyć!
Kiedy skrucha jest autentyczna?
Zła przeszłość Apostoła Pawła
Konkubina świętego Augustyna
Kto jest człowiekiem?
Kołtuneria
Hunowie postępu
Czarcie zwierciadło
Czyżby odrębny gatunek?
Chrystus narodów
Podziały z piekła rodem
Księża a polityka
Pojednanie z Bogiem
Spowiedź Kościoła
Z jakich grzechów powinien się wyspowiadać Kościół polski?
List do artystów
Poezja systemu trawiennego
Anarchia
Dwa humanizmy
Czas najlepszy sędzia
Sukces i zwycięstwo
Odczarować wilkołaka
Jak traktować mniejsze zło?
Wiara i rozum
Moralny wymiar reklamy
Hieroglif cierpienia
Dzieci szczególnej troski
Wykorzenianie dzieci
Nieszczęście samotności
Jacy potrafimy być okrutni
Metafizyka strzykawki
"Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony"
Ostatnie rozstania
Matka i córka
Ojciec Wawrzyniec Owłoczymski
Błogosławiona Aniela Salawa
Moje spotkania z Laskami
 

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU BIBLIOTEKA WIRTUALNA