O. Jacek Salij
Wybierajmy ycie

Teksty zostały zamieszczone za zgodą Autora


Liczba znalezionych dokumentów: 29
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, , który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego.

Księga Powtórzonego Prawa, 30,15-20.


Słowo wstępne
Rehabilitacja ciała
"TY UTKAŁEŚ MNIE W ŁONIE MEJ MATKI"
Pytanie o status ontyczny ludzkiego embrionu
Moralne aspekty klonowania człowieka
Problem sterylizacji
Grzech dzieciobójstwa w świetle Pisma Świętego
Dawni chrześcijanie wobec zabijania płodu
Coś gorszego od hipokryzji
AUTONOMIA CZŁOWIEKA W BOŻYM ŚWIECIE
Trzy antropologie, trzy pedagogiki
Ojcostwo i synostwo u świętego Augustyna
Przestrzeń światopoglądowo neutralna
Autonomia polityki a prawo moralne
BYĆ BLIŹNIM CZŁOWIEKA CIERPIĄCEGO
Ból duchowy z perspektywy duszpasterza
Nadzieja cierpiących
Lekarz pomocnikiem natury i bliźnim pacjenta
Godność osób z intelektualną niepełnosprawnością
CYWILIZACJA ŻYCIA W OBLICZU ŚMIERCI
Medytacja o przemijaniu
Człowiek umierający jako bliźni
Symboliczne wymiary samobójstwa
Eutanazja - spór moralny, nie religijny
Czy masz pewność, że sam nie poprosisz o eutanazję?
MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE
Miłosierdzie wymaga wyobraźni
Miłość jako warunek sprawiedliwości
Rzymska praworządność i chrześcijańskie miłosierdzie. Dobra materialne w posłudze duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU BIBLIOTEKA WIRTUALNA