Ks. Jan Krokos - "O prawdzie i wolności"

Nasze poszukiwanie prawdy o wolności wprowadziło nas w gąszcz zagadnień. Nim uczynimy dalszy krok w próbie rozwikłania zasadniczego problemu naszego szkicu, spróbujmy podsumować tę część naszych analiz.

  1. Wolność ujawniła się nam jako podwójna relacja niezależności i otwarcia. Tym samym sama idea wolności wskazuje, że wolność jest determinowana przez jej podmiot oraz przez czynniki uniezależniające i przez przedmiot wolności, na który ta jest otwarta.
  2. Od idei wolności i pojęcia wolności trzeba odróżnić jej urzeczywistnienie się jako własności czegoś.
  3. Pierwotnie wolność urzeczywistnia się jako własność osoby, w tym osoby ludzkiej (wolna wola), zaś wtórnie - jako własność wyboru, decyzji i czynu, których sprawcą jest osoba wolna.
  4. Jedynie przez analogię wolność jest przypisywana bytom nieosobowym, w tym przedmiotom teoretycznym.
  5. Źródłowym doświadczeniem wolności jest doświadczenie mnie jako wolnego. W doświadczeniu tym wolność ujawnia się zarówno jako bezwzględnie lub względnie trwała cecha mnie samego (wolna wola i względnie stałe, habitualne wolności przypadłościowe) oraz jako wolność aktualna, ujawniająca się przy podejmowaniu decyzji.

  NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis treści