Ks. Jan Krokos
O prawdzie i wolnoci

Teksty zostały zamieszczone za zgodą Autora


Liczba znalezionych dokumentów: 23
Wstęp
PRAWDA O PRAWDZIE
1. Co to jest prawda?
2. Prawda jako nieskrytość
3. Własności prawdy
4. Pluralizm prawd
5. Poznawalność prawdy
6. Podsumowanie
PRAWDA O WOLNOŚCI
1. Co to jest wolność?
2. Typy wolności i jej podmiot
3. Wolność człowieka
4. Wolność czynu
5. Granice ludzkiej wolności
6. Podsumowanie
WOLNOŚĆ A PRAWDA
1. Osoba miejscem spotkania wolności i prawdy
2. Wolność a prawda ontyczna
3. Wolność a prawda poznawcza
4. Wolność a prawda moralna
5. Podsumowanie
Zakończenie - Prawda wyzwalająca
Bibliografia

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU BIBLIOTEKA WIRTUALNA