"¦piewnik pielgrzymkowy"

Idzie Jezus,
Spójrz jak kroczy On po wodzie,
Podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus,
On jest Panem tych spienionych fal,
Idzie Jezus, On prowadzi mnie.

- On kieruje mn±.
- On kocha mnie.
- On pociesza mnie.
- On u¶więca mnie.
- On zbawia mnie.
- On uczy mnie.

  NA POCZˇTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis tre¶ci