"Śpiewnik pielgrzymkowy"

 1. To nie fikcja, to nie mit,
  To nie fantazja,
  To nie wylew
  Rozgorączkowanych ust.
  Jezus przyjdzie, Jezus wróci,
  Jezus zstąpi,
  Jak obiecał, tak się stanie,
  Wierzę Mu.

 2. Jezus wróci, Jezus wróci,
  Jeżeli wzywasz Marana tha!
  Może jutro, może jutro
  Jezus powróci między nas.

 3. Tylu ludziom przesłoniła wzrok
  niewiara,
  Jak im dostrzec i zrozumieć
  Boży znak?
  A dokoła wszystko głosi
  Jego chwałę:
  Jezus wróci, śpiewa cały świat.

 4. Dzień radości,
  Dzień naszego zmartwychwstania,
  Gdy na trąby dźwięk
  Śmiertelny pryśnie sen.
  Ten szczęśliwy dzień nadchodzi,
  Czy to czujesz?
  Zapatrzony w niebo wołaj, że...

  NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis treści