"Śpiewnik pielgrzymkowy"

 1. Troszczymy się o swój dzień,
  Zbieramy tyle skarbów,
  Nie chcemy uwierzyć, uwierzyć,
  Że jesteśmy braćmi ptaków.

 2. A Ojciec niebieski karmi je,
  Ubiera trawy polne w sukienki,
  Zwierzętom daje
  Na noc schronienie,
  A ludziom o ileż więcej.

 3. Choć tyle jest na ziemi
  I niebie tyle znaków,
  Tak trudno ludziom uwierzyć,
  że jesteśmy braćmi ptaków.

 4. By nie iść już przez nasze dni
  W zwątpieniu, smutku, strachu,
  Wystarczy, że zaufasz Mu,
  Zaufasz Ojcu ptaków.

  NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis treści