"¦piewnik pielgrzymkowy"

 1. O Czarna Pani w Częstochowskiej ikonie,
  Jeste¶ smutna, Choć jeste¶ na tronie,
  Twoja troska zamknęła się w słowach,
  Czy lud Bogu wierno¶ci dochowa.
  Usłysz Matko głos polskiej młodzieży,
  Od nas przecież tak wiele zależy.
  Odrzuć smutek, bo w polskiej rodzinie,
  Przyrzekamy, że wiara nie zginie.

 2. Nie b±dĽ smutna, o Panno Maryjo,
  Spójrz jak serca dla Ciebie dzi¶ bij±.
  Nie b±dĽ smutna, bo Tobie ¶piewamy,
  Nie b±dĽ smutna, bo Ciebie kochamy.

 3. O Czarna Pani, Twe spojrzenie dzi¶ woła,
  O swobodę, o wolno¶ć Ko¶cioła.
  Twoje oczy zadaj± pytanie,
  Co z Narodem bez Boga się stanie.
  Uwierz, Matko, zaufaj nam szczerze,
  Naszej wiary nam nikt nie odbierze.
  Niech to słowo Ci dane dzi¶ sprawi,
  Że się u¶miech na twarzy Twej zjawi.

  NA POCZˇTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis tre¶ci