"Śpiewnik pielgrzymkowy"

 1. Przyjdź Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
  Niech promienieje Twej chwały blask.

 2. Duchu Święty, Boże przyjdź, przyjdź Duchu Światło,
  Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.

 3. O świadku prawdziwy, umocnij nas,
  Chcemy rozgłaszać - zmartwychwstał Pan!

 4. Przyjdź źródło niebieskie, przyjdź zdroju życia,
  Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.

 5. O Duchu radości, rozraduj Kościół,
  Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń.

 6. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
  Oblicze Chrystusa objawiaj nam.

 7. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
  Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa krzyż.

  NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis treści