"Śpiewnik pielgrzymkowy"

 1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
  Z kajdan i samych siebie,
  A Chrystus stając się bratem,
  Nauczył nas wołać do Ciebie:

 2. Abba Ojcze! Abba Ojcze!
  Abba Ojcze! Abba Ojcze!

 3. Bo Kościół jak drzewo życia
  W wieczności zapuszcza korzenie.
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nam Ciebie.

 4. Bóg hojnym dawcą jest życia,
  On wyswobodził nas z śmierci,
  I przygarniając do Siebie,
  Uczynił Swoimi dziećmi.

 5. Wszyscy jesteśmy braćmi,
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.

  NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU  
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU Biblioteka wirtualna Spis treści