Lista zdjęć
WYSZUKIWANIE:
Wpisz słowa, których poszukujesz (oddzielone spacjami):
[1]Rodzina Wyszyńskich, Zuzela 1906 r.
[2]Pięcioletni Stefan Wyszyński z matką, Zuzela 1906 r.
[3]Ośmioletni Stefan Wyszyński z ojcem, Zuzela 1909 r.
[4]Szkoła powszechna w Zuzeli
[5]Stefan Wyszyński jako uczeń Gimnazjum im. W. Górskiego, w Warszawie, 1912 r.
[6]Neoprezbiter Seminarium Duchownego, we Włocławku, 1924 r.
[7]W dniu konsekracji biskupiej, Jasna Góra, 12 maja 1946 r.
[8]Z ks. kard. Augustem Hlondem oraz ks. A. Baraniakiem, Zamość, 3 lipca 1946 r.
[9]Obrzęd nałożenia kapelusza kardynalskiego, Rzym, 1957 r.
[10]"Rozpaliłem wam żagiew..."
[11]Komańcza, 27 października 1956 r.
[12]Prymas Wyszyński podczas pobytu w Komańczy
[13]Ksiądz Prymas z Janem XXIII ówczesnym Patriarchą Wenecji, w 1957 r.
[14]Z rodzicami - po konsekracji biskupiej, Wrociszewo, 1946 r.
[15]Poświęcenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez Jana XXIII, Rzym, 1962 r.
[16]Wizyta u Ojca świętego Jana XXIII, w 1959 r.
[17]Modlitwa w klasztorze na Monte Cassino, w 1965 r.
[18]Wielki Piątek w katedrze warszawskiej
[19]U Sióstr Urszulanek w Rzymie, 1965 r.
[20]Opole, w dniu sakry biskupiej ks. A. Nossola
[21]Po intronizacji Jana Pawła II przywitanie z Henrykiem Jabłońskim przewodniczącym Rady Państwa Ambasada PRL w Rzymie
[22]"W imię Chrystusa pragnę wam pobłogosławić..."
[23]Pusty fotel uwięzionego Prymasa Polski na szczycie Jasnej Góry w dniu 26 sierpnia
[24]Klasztor oo. kapucynów w Rywałdzie
[25]Klasztor i sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim
[26]Klasztor franciszkanów w Prudniku, widok współczesny
[27]Klasztor sióstr nazaretanek w Komańczy, widok współczesny
[28]W kościele na Zatybrzu Rzym 1957 r.
[29]Kard. St. Wyszyński wraz z kard. K. Wojtyłą podpisują akt erekcyjny kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Rzymie 1963 r.
[30]W towarzystwie ks. Rektora paryskiego Seminarium Polskiego A. Banaszaka oraz prałata Bolesława Filipiaka Dziekana Roty Rzymskiej Rzym 1964 r.
[31]"Kościół w Polsce nie ma zwyczaju opuszczać Narodu"
[32]Z kard. Cicognani w Rzymie 1964 r.
[33]Na Monte Cassino w 1971 r.
[34]Uroczystość św. Wojciecha Gniezno 23 kwietnia 1978 r.
[35]"Jesteśmy apostołami miłości..."
[36]"Prosząc o modlitwę nie mamy zamiaru wzywać do walki"
[37]W Papieskim Kolegium Polskim Rzym 1963 r.
[38]Wielka Sobota w katedrze warszawskiej
[39]Ojciec Narodu przemawiający w katedrze warszawskiej w dniu 6 stycznia 1981 r.
[40]
[41]Obchody czterechsetnej rocznicy śmierci kard. Hozjusza Olsztyn 4 września 1979 r.
[42]W kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Rzymie
[43]"Zobacz, Panie swe dzieci zgromadzone na słowo ¦więtego..."
[44]
[45]W Gnieźnie z kard. K. Wojtyłą
[46]"... i posłał ich do ludzi, aby szli i owoc przynieśli"
[47]W kościele na Zatybrzu Rzym 1957 r.
[48]"Szlachetną ambicją uczelni musi być obrona jej akademickiej godności"
[49]
[50]"Stajecie przed ołtarzami by powiedzieć to czego serce wasze pragnie"
[51]"Nadal będziemy mnożyć dobre uczynki..."
[52]Msza święta w bazylice Dwunastu Apostołów podczas triduum po beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbe Rzym 18 października 1971 r.
[53]W kaplicy św. Stanisława Kostki w Rzymie
[54]W Gnieźnie z kard. K. Wojtyłą
[55]Na Monte Cassino w 1971 r.
[56]W Papieskim Instytucie Polskim Rzym 5 listopada 1980 r.
[57]W Papieskim Instytucie Polskim Rzym 1964 r.
[58]Audiencja u Pawła VI
[59]Podczas wizyty w Republice Federalnej Niemiec we wrześniu 1978 r.
[60]Na Monte Cassino w dniu 2 listopada 1971 r.
[61]W Częstochowie w 1980 r.
[62]Podczas uroczystości w kościele św. Andrzeja na Kwirynale Rzym 13 listopada 1972 r.
[63]Z rodziną polsko-włoską w Rzymie w 1974 r.
[64]Zakończenie Jubileuszu 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego Kościół św. Anny w Warszawie 30 grudnia 1978 r.
[65]Msza święta na poslkim cmentarzu koło Bolonii
[66]Przy grobie Jana XXIII Rzym 1963 r.
[67]"Naród polski zdolny jest znieść najbardziej bolesne doświadczenia..."
[68]W Rzymie jesienią 1968 r.
[69]Wspólny posiłek w dniu Jubileuszu Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie
[70]Wśród warszawskich neoprezbiterów
[71]U Pawła VI w towarzystwie ks. Henryka Kietlińskiego SAC
[72]Ksiądz Prymas udziela sakramentu chrztu Rzym 1980 r.
[73]Przy sarkofagu św. Stanisława Kostki w towarzystwie kard. Königa oraz abpa B. Kominka
[74]"Pierwsza miłość władcy - to miłość ku tym, nad którymi władzę sprawuje."
[75]"Jestem bratem innych ludzi i nie może mi być obojętny ich głód duchowy i religijny..."
[76]Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II Rzym 22 października 1978 r.
[77]"Musimy wesprzeć Papieża przede wszystkim modlitwą"
[78]Powitanie Jana Pawła II na lotnisku Okęcie w dniu 2 czerwca 1979 r.
[79]Z wizytą u Jana Pawła II
[80]W Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie w dniu 5 listopada 1980 r.
[81]W pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich Prymasa Polski
[82]"Tylko w Chrystusie możemy poznać całą prawdę"
[83]Podczas uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego w kościele OO. Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie dnia 13 czerwca 1980 r.
[84]Konsekracja biskupia ks. Józefa Glempa, Gniezno 21 kwietnia 1979 r.
[85]Homilia w uroczystość Bożego Ciała
[86]W Belwederze z Janem Pawłem II podczas pobytu Ojca świętego w Ojczyźnie
[87]Z arcybiskupem F. Macharskim w Gnieźnie
[88]W kościele na Zatybrzu, Rzym 1957 r.
[89]Przemówienie podczas obchodów 50-lecia Papieskiego Instytutu Polskiego, Rzym 1963 r.
[90]W Internacie Sióstr Urszulanek Szarych w Rzymie 1965 r.
[91]"Człowiek jest największym bogactwem w społeczeństwie"
[92]Dozgonna przyjaźń z Janem Pawłem II
[93]"Każdy z ludzi nosi w sobie godność i odpowiedzialność za drugiego człowieka"
[94]"Oby pokój Boży wszedł na rozległe pola trudu ludzkiego"
[95]W kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w grotach watykańskich, Rzym 1957 r.
[96]W Papieskim Instytucie Polskim, Rzym 1962 r.
[97]"Kościół nieustannie podtrzymuje życie każdego narodu"
[98]Ekspresyjne homilie Kardynała swoją treścią i wymową porywały tłumy
[99]Kardynał Wyszyński wielokrotnie zabierał głos w obronie polskiej rodziny
[100]W Rzymie dnia 28 października 1980 r.
[101]Obrzędy żałobne nad trumną Księdza Prymasa
[102]Wierni współbracia biskupi odprowadzający trumnę Prymasa Polski
[103]Kondukt żałobny na Placu Zamkowym w Warszawie
[104]Ostatnia droga Ojca Narodu
[105]Mszą świętą żegnamy Prymasa Polski na Placu Zwycięstwa w Warszawie
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU