KSIĘGA OZEASZA
Rozdział: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

Symbolizm powtórnego przyjęcia żony przez Ozeasza

1 Pan rzekł do mnie:
"Pokochaj jeszcze raz kobietę,
która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską".
Tak miłuje Pan synów Izraela,
choć się do bogów obcych zwracają
i lubią placki z rodzynkami.
2 Nabyłem ją za piętnaście [syklów] srebrnych,
za chomer i letek jęczmienia.
3 I rzekłem do niej:
"Przez wiele dnia będziesz u mnie,
nie będziesz uprawiała nierządu,
ani należała do <innego> mężczyzny,
a ja się również nie zbliżę do ciebie".
4 Wiele dni bowiem synowie Izraela
będą bez króla i bez zwierzchnika,
bez ofiary i bez steli,
bez efodu i posążków.
5 Lecz potem się nawrócą synowie Izraela
i będą szukać Pana Boga swego
i króla swego, Dawida;
z drżeniem pospieszą do Pana,
do Jego dóbr u kresu dni.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Oz 2) NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU (Oz 3) NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Oz 4)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU PISMO ŚWIĘTE