PACEM IN TERRIS

Encyklika Ojca Świętego Jana XXIII

Do czcigodnych Braci patriarchów, prymasów,
arcybiskupów i biskupów oraz innych ordynariuszy
zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą Apostolską,
do duchowieństwa i wiernych chrześcijań całego świata
oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
o pokoju między wszystkimi narodami
opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności

Czcigodnym Braciom i ukochanym Synom
pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie

Dan w Rzymie u Św. Piotra w Wielki Czwartek dnia 11 kwietnia 1963 roku, piątego roku Naszego Pontyfikatu

JAN XXIII, PAPIEŻ

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI