QUADRAGESIMO ANNO

Encyklika Ojca Świętego Piusa XI

O odnowieniu ustroju społecznego
i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii,
w 40. rocznicę wydania encykliki "Rerum novarum" przez Leona XIII

do Czcigodnych Braci patriarchów,
prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy,
utrzymujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską,
także do wiernych chrześcijan katolików świata

Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie.
Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie! Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 15 maja roku 1931, w dziesiątym roku Naszego Pontyfikatu.

Pius XI, papież
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU INNE ENCYKLIKI