Stefan Kardyna Wyszyski, Prymas Polski
Zapiski wizienne


Liczba znalezionych dokumentów: 6
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, został aresztowany w nocy 25 września 1953. Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rywałdzie, w Stoczku, w Prudniku Śląskim i w Komańczy. W wyniku wypadków październikowych 1956 Prymas wraca do Warszawy na prośbę przedstawicieli rządu i 26 października - po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz państwowych przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd - obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.

"Zapiski więzienne" są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego obejmują również takie teksty, jak notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument Człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko - łącznie z oddaniem życia - w obronie praw Kościoła i Narodu.

Fragmenty maryjne "Zapisków więziennych" były publikowane w książce "Wszystko postawiłem na Maryję" (Editions du Dialogue, 1980). Całość tekstu ukazuje się po raz pierwszy. Maszynopis został dokładnie przejrzany przez Autora. W maju 1981, na trzy tygodnie przed śmiercią, Kardynał Stefan Wyszyński wyraził życzenie, by czytelnikowi "Zapisków więziennych" przekazać dwie informacje: po pierwsze - będąc uwięziony nie pisał książki, robił tylko notatki dla siebie; po wtóre - czytając tekst po latach mógłby dodać wiele uwag i wyjaśnień. Nie uczynił jednak tego chcąc zachować autentyczność i prostotę więziennego zapisu.
Kalendarium więzienne
I. Aresztowanie
II. Rywałd k. Lidzbarka
III. Stoczek Warmiński
IV. Prudnik ¦ląski
V. Komańcza

POWRÓT NA STRONĘ
GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU NAUCZANIE KSIˇŻKI