KSIĘGA PSALMÓW
Rozdział: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50| |51|52|53|54|55|56|57|58|59|60| |61|62|63|64|65|66|67|68|69|70| |71|72|73|74|75|76|77|78|79|80| |81|82|83|84|85|86|87|88|89|90| |91|92|93|94|95|96|97|98|99|100| |101|102|103|104|105|106|107|108|109|110| |111|112|113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124|125|126|127|128|129|130| |131|132|133|134|135|136|137|138|139|140| |141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|

PSALM 111(110)

Wielkie dzieła Boże

1 Alleluja.
Alef
Z całego serca chcę chwalić Pana
Bet
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Gimel
2 Wielkie są dzieła Pańskie,
Dalet
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
He
3 Majestat i wspaniałość - to Jego działanie,
Waw
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.
Zain
4 Zapewnił pamięć swym cudom;
Chet
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Tet
5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją;
Jod
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Kaf
6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
Lamed
oddając im posiadłości pogan.
Mem
7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.
Nun
Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
Samek
8 ustalone na wieki, na zawsze,
Ain
nadane ze słusznością i mocą.
Pe
9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
Sade
ustanowił na wieki swoje przymierze;
Kof
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
Resz
10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
Szin
wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,
Taw
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Ps 110) NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU (Ps 111) NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Ps 112)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ POWRÓT DO MENU PISMO ŚWIĘTE