KSIĘGA PSALMÓW
Rozdział: |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50| |51|52|53|54|55|56|57|58|59|60| |61|62|63|64|65|66|67|68|69|70| |71|72|73|74|75|76|77|78|79|80| |81|82|83|84|85|86|87|88|89|90| |91|92|93|94|95|96|97|98|99|100| |101|102|103|104|105|106|107|108|109|110| |111|112|113|114|115|116|117|118|119|120| |121|122|123|124|125|126|127|128|129|130| |131|132|133|134|135|136|137|138|139|140| |141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|

PSALM 47(46)

Bóg na tronie królewskim

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
3 bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad cał± ziemi±.
4 On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
5 Wybiera dla nas dziedzictwo -
chlubę Jakuba, którego miłuje.
6 Wst±pił Bóg w¶ród radosnych okrzyków,
Pan przy dĽwięku tr±by.
7 ¦piewajcie <naszemu> Bogu, ¶piewajcie;
¶piewajcie Królowi naszemu, ¶piewajcie!
8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn za¶piewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym ¶więtym tronie.
10 Poł±czyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni ¶wiata należ± do Boga:
On za¶ jest najwyższy.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Ps 46) NA POCZˇTEK ROZDZIAŁU (Ps 47) NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Ps 48)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNˇ POWRÓT DO MENU PISMO ¦WIĘTE